We begeleiden jullie graag bij al deze activiteiten. Bel of mail voor meer inlichtingen.

 • Pak je zelf uit met je visserslatijn of wil je een tip voor het beste restaurant aan het water?
 • Zoek je 50 Tinten Groen of wacht je tot de maneschijn ze zachtjes grijs kleurt?
 • Waar is het verborgen plekje tussen het riet op een zwoele zomernacht?
 • Kan de picnicmand achterop de fiets zonder dat de kurk van de fles plopt?
 • Kan je vanop de Kwaremont de torens van Gent zien?
 • Is hier echt nog een cafeetje in de straat waar de pintjes één euro kosten?
 • Zijn dat eetbare bospaddestoelen in het herfsttapijt van de Kluisbos?
 • Welke galerie in Kwaremont-dorp zal onze schilderwerken exposeren die we Al Fresco gemaakt hebben onder deskundig-artistieke begeleiding?
 • Gaat deze veldwegel ergens naar toe of lopen we nu op het erf van de boer?
 • Kunnen we aanleggen aan de achterdeur aan de Schelde en met de boot naar Latem gaan?
 • Zoek je de finesses in het beste restaurant of wil je een volle frigo binnen handbereik?
 • Waar is de warme bakker, de beenhouwer met het beste lamsvlees, de boekhandel met boeken, boeken en boeken?
 • Ga je op daguitstap of blijf je liever ter plaatse turen naar de dobber?

Hier vind je inspiratie in je lees- of schildervakantie dichtbij het kunstenaarsdorp Kwaremont.

We're happy to guide you on any of these activities. Please call us or send an email for more information.

 • Feel like showing off your fishing skills or are you searching for the best riverside restaurant?
 • Looking for 50 shades of green or do you prefer waiting until the moonlight softly turns them gray?
 • Where's the hidden spot in the reeds on a hot summer night?
 • Does the picnic basket stay on the back of the bike without having the cork pop off of the bottle?
 • Can you see the towers of Ghent from the top of the Kwaremont?
 • Is there actually still a café down the road where a beer costs one euro?
 • Are those mushrooms in the fallen leaves in the Kluisbos edible?
 • Which gallery in Kwaremont village will exhibit our Al Fresco paintings, made under artistic, expert guidance?
 • Can we board the boat in the back of the garden and cruise along the Scheldt into Latem?
 • Does this path lead somewhere or did we wander onto a farmyard?
 • Are you looking for delicacies in the best restaurant or do you prefer a well stocked fridge?
 • Where's the baker, the butcher with the best lamb, the book store with books, books and more books?
 • Are you taking a day trip or do you stay and peer at the float

Here is where you find inspiration, in your reading or painting holiday close to the artist village of Kwaremont.