inspiratie vintage meubels

Een paar sfeerbeelden van het interieur: we hebben de vele vintage meubeltjes, maar ook enkele nieuwe meubels, muren, deuren en trappen handbeschilderd.

Upcycling is herbruiken wat je al hebt.

Heb je ook oma-meubeltjes en erfstukken die een nieuw leven mogen krijgen? Laat je inspireren door je favoriete kunstenaars bij het schilderen van meubels en geef je huis een artistieke flair. Of kleur je liever je erfstukken in een post-moderne witte patina, of kies je voor een Scandinavische of Franse BoHo stijl? Het kan allemaal.

We have hand painted our vintage furniture, but also some new furniture, walls, doors and stairs. Upcycling: reuse what you have.

Take inspiration from your favourite artists when furniture painting and imbue your home with artistic flair.

Want to spruce it up? Ask us about how to paint your heirloom furniture.

Atelier Meerse

Ons vakantiehuis hebben we ingericht met de vele vintage meubeltjes, erfstukken van vorige eigenaars en van onze familie, die we een nieuw leven hebben gegeven.

Upcycling: reuse what you have!
Deze unieke stukken, maar ook enkele nieuwe meubels, muren, deuren en trappen hebben we handbeschilderd.
Heb je ook oma-meubeltjes en erfstukken die een nieuw leven mogen krijgen?
We geven een nieuw leven aan oude meubels, met kwaliteitsproducten, door het ambacht ervan te respecteren, te restaureren met behoud van de vintage ziel van het meubel ...
We leveren zelf de meubels of we doen aan upcycling van jullie eigen erfstukken.
We zijn steeds op zoek naar unieke stukken, om deze te renoveren volgens uw wensen.
Misschien heb je zelf nog erfstukken op zolder staan? Graag maken we samen met jullie een mood board om de stijl en de kleur aan te passen aan jullie wensen.

Samen met jullie recycleren we je interieur in maximalistische stijl met panache, we laten ons inspireren door onze favoriete kunstenaars bij het schilderen van meubels. Geef je huis een artistieke flair met unieke stukken.

Liever de doorleefde geverfde meubels op de oude Scandinavische wijze dan sober nieuw Scandinavische tinten? Op beide manieren kunnen vintage meubels handbeschilderd worden.
Of ga je voor Franse château-charme of liever Boho?
"Cottage Vintage" is geen synoniem voor landelijk saai maar voor een interieur boordevol levend verleden, weer tot leven gewekt door kleur te geven aan de ziel van de unieke stukken.
Als u twijfelt over de herstyling van uw interieur, en u wilt een duurzame restyling, dan helpen we graag hierbij.
Wij geloven in de kunst van het wonen - dat het interieur waarin we leven en de dingen waarmee we ons omringen een diepgaand effect kunnen hebben op ons welzijn en geluk. De afgelopen maanden hebben bevestigd hoe belangrijk "thuis" is.
Het ware geheim van geluk ligt in een oprechte belangstelling voor alle details van het dagelijks leven' ~ William Morris

Welkom bij Atelier Meerse.

We have furnished our holiday home with many pieces of vintage furniture, heirlooms from previous owners and from our family, which we have given a new life. Upcycling: reuse what you have!
We hand-painted these unique pieces as well as some new furniture, walls, doors and stairs.
Do you also want your grandma's furniture and heirlooms to have a new life?
We give new life to old furniture, with quality products, by respecting its craft, restoring it while keeping its vintage soul...
We supply the furniture ourselves or we upcycle your own heirlooms
Together with you, we go for recycling your interior in maximalist style and with panache, we take inspiration from our favourite artists when painting furniture. Imbue your home with an artistic flair!
We are always looking for unique pieces, to renovate according to your wishes.
Maybe you have some heirlooms in the attic yourself? We would be happy to create a mood board with you to adjust the style and colour to your wishes.
Do you prefer the weathered painted furniture in the old Scandinavian way or sober new Scandinavian shades? Either way, vintage furniture can be hand-painted.
Or do you go for French château charm or rather Boho?
"Cottage Vintage" is not a synonym for rural dullness but for an interior brimming with a living past, brought back to life by adding colour to the soul of the unique pieces.
If you are in doubt about restyling your interior, and you want a sustainable restyling, we would be happy to help.
We believe in the art of living - that the interior we live in and the things we surround ourselves with can have a profound effect on our well-being and happiness. The past few months have confirmed how important home is.
The true secret of happiness lies in a genuine interest in all the details of everyday life' ~ William Morris
Welcome to Atelier Meerse.